Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson
Vice ordförande Maria Samuelsson
Kassör Niklas Andersson
Sekreterare Magnus Rystedt
Ledamöter Isak Hampel Klang
  Jenny Rudin
  Johan Engholm
  Louise Martin
  Rasmus Olofsson
  Tommie Nordh
Aktivas representant Joel Kronborg
Se presentation av styrelsens medlemmar

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Kassör Solveig Humla
Ledamot Bengt Olsson
Suppleant Tommie Nordh

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Thomas Ljunglöf
Suppleant Bodil Torelm

 

Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06