Negativt om klubben i sociala medier

2017-11-30 | Marianne Fricke Stjernström

Två av klubbens aktiva har lämnat negativa kommentarer om klubben på sociala medier. Den ena handlar om brist på transparens från styrelsens sida och den andra handlar om en kontraktsdiskussion med klubbens ordförande. Det och mycket annat behandlades på styrelsemötet i november.

Hela sammanfattningen från mötet finns att läsa under rubriken "Sammanfattning av styrelsemöte 20170927". 

I den röda menyn upptill på sidan står rubriken "Klubben". Klicka på den så att rullgardinsmenyn rullas ut. Där hittar du "Styrelsen informerar" med sammanfattningar ifrån alla styrelsemötena. Högst upp ligger nu "Sammanfattning av styrelsemöte 20171102".  

Du kan förstås också gå via genvägen här >>>


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06