I Run Clean - Europeiska förbundets landslagsutbildning

2018-04-10 | Marianne Fricke Stjernström

Europeiska förbundet tagit fram en utbildning, ”I Run Clean”, som kommer att vara obligatorisk för alla som vill vara med på europeiska mästerskap i framtiden. Redan i år blir det obligatoriskt för alla aktiva som är med på UEM för 16-17 åringar. 

Läs mer och hitta utbildningsmaterialet på friidrott.se.
http://www.friidrott.se/nyheter.aspx?id=21956


Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06