Målsättning

prestation

 • Att under 2017 och 2019 ha minst 10 deltagare på JEM 22, JEM 19 och UVM
 • Att under 2018 ha minst 4 deltagare på UEM och JVM och sedan under 2020 öka antalet till 5 deltagare
 • Att ha 8 deltagare på EM 2018 och minst på EM 2020.
 • Att ha minst 5 deltagare på VM 2017 och VM 2019
 • Att ha minst 4 deltagare på OS 2020
 • Att årligen ta minst 10 SM guld på utomhus SM för seniorer
 • Att årligen ta minst en vinst i Standarstriden
 • Att årligen ta minst en vinst i Lag SM för seniorer
 • Att årligen ha den bästa toppbredden i landet genom att blir den bästa SM-klubben räknat över samtliga SM tävlingar och samtliga åldersklasser
 • Att årligen oavsett ålder sätta minst 1 klubbrekord på stafett SM
 • Att årligen ha flest deltagare på senior SM utomhus
 • Att årligen ha ett lag på USM

Klubbkänsla

 • Att vartannat år, jämna år, hålla ett höstmöte med styrelsen, tränare, ledare och aktiva
 • Att vartannat år, udda år, genomföra ett gemensamt träningsläger med aktiva från olika ålders- och grengrupper
 • Att varje inomhussäsong genomföra minst en gemensam tävlingsresa för aktiva upp till 13 år
 • Att varje inomhussäsong genomföra minst en gemensam tävlingsresa för aktiva över 13 år till 17 år
 • Att varje utomhussäsong genomföra minst en gemensam tävlingsresa för samtliga aktiva upp till 17 år
 • Att varje höst genomföra en social aktivitet gruppvis
 • Att årligen genomföra en Hässelbygala med prisutdelning

Infrastruktur

 • Att ha en inomhushall i Västerort senast 2021
 • Att bygga ut stavförrådet på IP
 • Att hitta bättre lokaler för ungdomsträningen under vinterhalvåret
 • Att få ett utegym på IP senast 2018

Verksamhetsutveckling

 • Att kontinuerligt utbilda klubbens ledare
 • Att från 2017 årligen ta en topp 8 placering i Kraftmätningen 
 • Att fram till 2018 öka mängden 15-16 åringar som tränar och tävlar regelbundet med 25 % jämfört med 2014
 • Att fram till 2018 öka antalet startande på USM med 25 % jämfört med 2014
 • Att senast 2018 utveckla en baslinje för att veta: hur många börjar med friidrott, hur många tar klivet från Friidrottsskolan till Knatte Knatet och Måndagskul, hur många går vidare till gruppträning, hur långt håller man på med friidrotten, hur många tävlar regelbundet och hur många aktiva klubben har på USM
 • Att senast 2018 utveckla en baslinje för att veta: ledartätheten för de yngre åldersgrupper och hur många ledade och tränare utbildar och fortbildar sig

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06