Årsmöte för Hässelby SK friidrott den 20 april 2021

Välkommen till vårt årsmöte i Hässelby SK Friidrott som p.g.a Coronapandemin genomförs digitalt via Teams.

  • NÄR: Tisdagen 20 april kl 19.00
  • HUR: Digitalt via Teams
  • ANMÄLAN: sker via länken nedan senast den 10 april

Anmäl dig här  fyll i dina personuppgifter och scrolla ner till "20 april Anmälan årsmöte".
En Teams-inbjudan till angiven e-postadress skickas ut senast 13 april.

Kom ihåg för att ha rösträtt på årsmötet så ska man ha betalt sin medlemsavgiften för 2021 och varit medlem vid utgången av föregående verksamhetsår samt under året fylla lägst 18 år. 

Eventuella motioner måste mailas in till hsk.friidrott@telia.com senast den 8 april. 

Frågor besvaras av kansliet , via tel 08-739 97 06 eller e-post hsk.friidrott@telia.com.

 

VÄLKOMNA!

Styrelsen i Friidrottsföreningen Hässelby SK.

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06